Kolmapäev, 18. märts 2020

NB! Esialgset eriolukorra dokumenti on muudetud vastavalt HM soovitustele

Oluline info 19. märts - 29. märts

18.03.2020 16:20

16. märtsist 2020 avaldatud dokumenti on muudetud vastavalt HM antud soovitustele 18.märtsist 2020 (vt https://www.hm.ee/et)
Üldisest töökorraldusest
1) Oleme distantsõppel alates 16. märtsist kuni uute juhiste saamiseni.
2) Kooli ruumides on keelatud viibida õpilastel ja kolmandatel isikutel, ruumide kasutamine mistahes kogunemisteks (koosolekud, huviringid, konsultatsioonid, trennid, proovid  jne) ei ole lubatud. Majas võib ajutiselt viibida vaid kooli personal.
3) Olulist töökorralduslikku ja muud informatsiooni jagatakse õpilastele, töötajatele ja vanematele e-kooli ja kooli kodulehe vahendusel.
4) Kodus toimuvaks õppeks on hädavajalik arvuti kasutamise võimalus. 
5) Kui esineb mingeid põhjusi, mis takistavad õppetöös osalemist (nt internetiühenduse, arvuti puudumine vms), siis palun sellest teada anda e-kooli  või mõne teise suhtluskanali sõnumiga klassijuhatajale.
6) Küsimustega võib pöörduda klassijuhatajate poole.

Õppetöö läbiviimine:
Õppetöö läbiviimise korraldamisel juhindutakse HM poolt 18. märtsil antud soovitustest
1) Õppetöö aluseks on tunniplaan.
2) Õppetöö toimub tavapärastel tundide kellaaegadel vastavalt tunniplaanile.
3) Õpetajad kannavad tunnid päevikusse sisse tunni toimumise kuupäevaga. Tunnikirjelduses on ära näidatud selle tunni ülesanded või tegevused. Sama tekst kopeeritakse ka koduseks tööks samaks päevaks. Koduste tööde vaade on paremini nähtav.
4)  Kui ülesanne näeb ette oma tunnitöö esitamist õpetajale, siis tuleb kinni pidada õpetaja poolt etteantud  kuupäevadest. Alates 19. märtsist antud ülesandeid õpetaja ei hinda. Kui õpilane ei esita tööd tähtaegselt, teeb õpetaja päevikusse märkuse "ME" ( mitte esitatud) 
5)  Tunnis tehtava töö kirjeldus kantakse e-kooli sisse hiljemalt enne vastava  tunni algust. Täiendavaid koduseid töid ei anta.
6) Iga õpetaja on oma tunniplaani järgse tunni ajal õpilastele küsimuste küsimiseks ja tagasiside andmiseks kättesaadav. Vastava suhtlemise kanali lisab õpetaja e-kooli vastava tunni kirjelduse juurde. Muudel aegadel esitatud küsimustele vastab õpetaja hiljemalt järgmise tunniplaani järgse tunni alguseks.
7) Õpilane teavitab oma haigestumisest, mis ei võimalda õppetöös osaleda, koheselt klassijuhatajat ja vastavaid aineõpetajaid.
8) Küsimuste korral saab pöörduda aineõpetaja, klassijuhataja poole.

Tiit Aedmäe
direktor
telefon +372 520 6431

Kommentaare ei ole: