reede, 6. september 2019

Lastevanemate üldkoosolek 24. septembril

Teisipäeval, 24. septembril algusega kell 18.00 toimub lastevanemate üldkoosolek.
Sõna võtavad kooli direktor, hoolekogu esimees, politsei esindaja. Peale üldkoosolekut ootavad lapsevanemaid klassijuhatajad.

neljapäev, 29. august 2019

Pikapäevarühma töökorraldusest

Vastavalt ÕN otsusele nr 86 29.08.2019 avatakse pikapäevarühm 1.- 7. klassi koolibussi kasutavatele õpilastele. Pikapäevarühma võetakse lapsevanema avalduse alusel.
Alus: PGS §38

1.septembril sõidab koolibuss järgmise graafiku alusel

10.01 Laiküla
10.06 Kasari
10.09 Keskküla
10.14 Laiküla
10.20 Rõude
10.22 Kabelimägi
10.25 Tammiku
10.27 Raana
10.29 Kurevere
10.31 Keskvere
10.35 Rannajõe
10.39 Oonga
10.50 Kool

reede, 16. august 2019

Tänuavaldus

Martna Põhikool avaldab tänu abi eest Martna Osavallavalitsusele ja ettevõtjale Arvo Ninnile kooli õpilastele püstitatud ronila paigaldamisel.
Erilised tänud kõigile kogukonna inimestele, kes meie projekti toetasid.

Tänuliku Martna Põhikooli pere nimel 

Tiit Aedmäe
Martna Põhikooli direktor

neljapäev, 6. juuni 2019

Tänuavaldus

Martna Põhikool tänab 2019.a. Põhja-Saaremaa ja Sõrve reisi toetajaid:
Linnutee Cremo
Rannarootsi Lihatööstus AS
Rannarootsi Muuseum
Hardi Rehkalt
Jüri Sorokin
Tänu teile oli meil tore reis.