reede, 16. september 2011

Matsalu loodusfilmide festivalil, neljapäeval 15.sept. 2011

osalesid meie kooli 7. ja 9. klassi õpilased ning eelmisel nädalavahetusel Silma Õpikojas loodusfilmi ja -foto koolis osalenud nooremad õpilased.

Fotod Ants Maripuult
Vaata rohkem pilte:
http://nagi.ee/photos/antei52/sets/328555/

neljapäev, 15. september 2011

Loodusfoto huvilistele! Osalege!

Teade Ave Huugenilt!

Loodusfotokonkurss Hiiu-Lääne-Saare koolinoortele
Keskkonnaamet kutsub Hiiu, Lääne ja Saare maakondade 5.-9. klasside
õpilasi osalema loodusfotokonkursil “Inimene on osake loodusest”. 60
parimast fotost koostatakse rändnäitus ja trükitakse 500 loodusfotodega
kalendrit, mida jaotatakse piirkonna lasteasutustele ja
koostööpartneritele.
Konkursile oodatakse Hiiu-, Lääne- või Saaremaal jäädvustatud fotosid,
millel on inimtekkelisi loodusmaastikke, pärandkultuuri objekte, inimesi
looduses või muud inimese ja loodusega seonduvat.
Võistlustööde esitamise tähtaeg on 1. oktoober 2011.a. Konkurss toimub
viies vanuserühmas, iga osaleja võib esitada kuni kolm fotot.
Fotovõistluse tulemused avalikustatakse jaanuaris 2012.a.
Keskkonnaameti koduleheküljel.
Võistlustöid saab edastada e-maili teel aadressile: hlsfotod@gmail.com
Võistlustööde edastamise kohta võite lugeda pikemalt:
http://www.keskkonnaamet.ee/teenused/keskkonnaharidus-2/hls-fotokonkurss/voistlustoode-edastamine/
Fotokonkursi korraldab Keskkonnaameti keskkonnahariduse osakond SA KIK
toetusel.
Lisainfo: Diana Leenurm, Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist,
tel 53449943, diana.leenurm@keskkonnaamet.ee
Rohkem infot:
http://www.keskkonnaamet.ee/teenused/keskkonnaharidus-2/hls-fotokonkurss/