esmaspäev, 6. detsember 2021

Uudiseid Martna Põhikooli Erasmus+ projektidest

 

Martna koolis on sellel aastal korraga töös kaks projekti.

„Robocoders Z in 4.0” projekt seisis peaaegu poolteist aastat Covid-19 pandeemia tõttu. Nüüd on meil rõõm teatada, et projekti töö on taas käivitunud. Novembri keskel kuulutasime välja loovtööde konkursi 5.-8. klassi õpilastele. Õpilased peavad Jõuluvana hädast välja aitama.

Jätkuvad ka rahvusvahelised õppimisüritused. Novembri viimasel nädalal toimus projekti kolmas kohtumine Portugalis, Barceloses. Meie koolist osalesid Hanna Laurete 6.klassist, Kätlin ja Karl Rasmus 7.klassist, Kaspar 9.klassist ning õpetajad Järvi Kimst ja Kairi Mustjatse.

Nelja Barceloses veedetud päeva sisse mahtusid robootika töötoad, kultuurireisid Atlandi ookeani rannikul asuvatesse Portosse ja Viana do Castelosse. Õpilased programmeerisid Portugali õpilaste poolt kokkupandud roboteid veebipõhises programmeerimise keskkonnas Open Roberta. Lahendati erinevaid väljakutseid: slaalomi sõitmine, labürindi läbimine, joone jälgimine jms. Toimus ka 3D printimise töötuba TinkerCadiga. Fotod ja videod on vaadatavad Facebookis Martna Põhikooli ja projekti veebilehtedel https://www.facebook.com/martnapk/ ja https://www.facebook.com/RZin4.0. Kui olud vähegi lubavad saame sõpradega Poolast, Portugalist, Türgist, Rumeeniast ja Itaaliast kokku Rooma lähedal Montefiascones jaanuari viimasel nädalal. Ees ootavad uued väljakutsed uute robotitega.

„STEM Labyrinth” on koostööprojekt erinevate haridusasutuste vahel. Projekt algas möödunud aasta detsembris, kuni oktoobri alguseni toimusid partnerite kokkusaamised virtuaalselt. Nende veebi koosolekute tulemusena on projekti esimene tulem olemas ja kättesaadav veebis https://stemlabyrinth.com/et/juhendmaterjal/ Tegemist on MATIK-õpetajatele mõeldud käsiraamatuga, kust on leitavad projekti alguses veebis läbiviidud uuringute tulemused ja analüüs, erinevad MATIK õpetamisega seotud artiklid ning tunnikavad.

Oktoobri alguses said projekti partnerid Portugalist, Soomest, Itaaliast, Makedooniast, Küproselt, Kreekast ning Eestist kokku Küprosel, Larnakas. Kahe päeva jooksul arutati ja lepiti kokku, kuidas minna edasi järgmise ühise tööga, mobiilse äpiga. Mobiilse äpi tarvis loovad kõikide partnerkoolide õpetajad MATIK suunitlusega probleemülesandeid. Äpi Beeta versioon peab olema valmis järgmise veebruari lõpuks, siis algab selle katsetamine kolmes partnerriigis: Eestis, Kreekas ja Küprosel. 


Kairi Mustjatse

Martna kooli Erasmus+ projektide koordinaator
Fotod Portugali koosolekust