teisipäev, 22. detsember 2020

laupäev, 28. november 2020

Jõulukaarti valima!

 Tähistame selle aasta 1. adventi üheskoos kaunima jõulukaardi väljavalimisega. Kaardid on loonud meie kooli 4.-7. klassi õpilased. Hääletamiseks ava Padlet ja lisa süda oma lemmikkaardi alla. Kaarti näeb suuremalt, kui sellele hiirega klikata. Valiku tegemise aeg 28.-30. nov. 1. detsembri hommikul kuulutame välja "jõulukaardi 2020".


Made with Padlet

kolmapäev, 23. september 2020

Kätlin Randmaa kuus korda esikolmikus

 Eile toimusid Haapsalus Läänemaa Koolispordi Liidu meistrivõistlused kergejõustikus.

Meie kooli 6.klassi õpilasel Kätlinil läksid need võistlused igati korda. Kätlin tulemuseks oli kokku  kuus medalit: kolm hõbe ja kolm pronksi. II koha andsid korralikud tulemused kaugus- ja kõrgushüppes ning 60 meetri jooksus. III koha pallivise, kuulitõuge ja 600 meetri jooks. 

Palju õnne, Kätlin!

teisipäev, 8. september 2020

Lastevanemate üldkoosolek 16. september kell 18.00

 1. Eripedagoog tutvustab oma töövaldkondi Martna koolis

2. Politsei meeldetuletused alanud kooliaastal.

3. Kooli tänase päeva info

4. Sõna saavad lapsevanemad. Iga vanem toob lühidalt (märksõnana) välja kolm kordaminekut (positiivset) ja kolm parandamist vajavat aspekti kevadise distantsõppe kohta.

kolmapäev, 26. august 2020

1.septembril sõidab koolibuss ....

......järgmise graafiku alusel

8.55 - Laiküla (vajadusel)
9.00 - Kasari
9.03 - Keskküla (kortermajad)
9.08 - Laiküla
9.15 - Rõude
9.17 - Kabelimägi
9.20 - Tammiku
9.22 - Raana
9.24 - Kurevere
9.26 - Keskvere (Utu peatus)
9.30 - Rannajõe
9.35 - Oonga
9.45 - Martna kool

Tagasi koju 12.00

Kool algab

teisipäev, 28. juuli 2020

Tööpakkumine

Martna Põhikool pakub alates 2020/2021 õppeaastast tööd poiste töö ja tehnoloogiaõpetajale ( 0,18 ametikohta). Sooviavaldus ja CV saata 8.augustiks 2020 aadressile: tiit.aedmae@martna.edu.ee. Lisainfo telefonil: 5206431

teisipäev, 26. mai 2020

Info kooliaasta lõpetamise kohta

Distantsõpe kestab 5.juunini. Õpikute ja kooli arvutite tagastamine kolmel päeval: 3.-5. juunini kell 10.00 - 12.00 Selle õppeaasta tunnistused antakse õpilastele 1.septembril 2020. 1.septembril toimub ka selle õppeaasta parimate autasustamine.

pühapäev, 17. mai 2020

Õppetöö korraldusest kuni kooliaasta lõpuni

Jätkame distantsõppega kuni kooliaasta lõpuni. Loe ka haridus- ja teadusministri Mailis Repsi 15. mai pöördumist: Tänasest, 15. maist on avanenud võimalus taastada kõigis haridusasutustes osaline kontaktõpe. Nagu öeldud, see on võimalus, mitte kohustus. Sel õppeaastal kõik lapsed korraga enam koolimajja ei kogune, enamus läheb 10. juunil algavale suvevaheajale vastu distantsõpet jätkates. Nii mõnigi on jõudnud meilt juba küsida, kuidas algab sügisel uus õppeaasta. Teadlaste prognoosidele tuginedes on põhjust arvata ja loota, et õppeaastat 2020/2021 alustame tavapäraselt - koolimajades, klassiruumides, auditooriumides. Rahulikku meelt järgnevateks õppetöö nädalateks ja suvekuudeks Haridus- ja teadusminister Mailis Reps

teisipäev, 14. aprill 2020

Haapsalu Politseijaoskonna pöördumine


Leidkem üheskoos lastega viise koduse aja sisustamiseks.


Eestis on koroonaviirusega võitlemiseks välja kuulutatud eriolukord. Koolid ja huvikoolid on suletud ning noortele võib justkui tunduda, et nüüd on rohkem vaba aega, mida koos sõpradega veeta. Kuid nii see kahjuks ei ole. Tegu on aga suurepärase võimalusega avastada toredaid viise, kuidas perena ühiselt aega veeta.

Kindlasti me kõik soovime, et meie tavaline elurühm taastuks ja viirusesse nakatumise hirm kaoks. Sinna jõudmiseks peame tegema koostööd ja lähtuma eriolukorra juhistest. Lastele saavad siin eeskujuks olla täiskasvanud. Lapsed veedavad tavapärasest rohkem aega oma vanematega ja see on suurepärane võimalus neile selgitada, miks see nii on ja mis on põhjustanud eriolukorra riigis

Tänavapildist kipub jääma mulje, et noored Lääne-Nigula valla elanikud ei ole päris täpselt aru saanud, miks on piirangud seatud ja millist eesmärki need täidavad. Seltskondade kogenemine tänavatel, skateparkides, kergliiklusteedel, spordiväljakutel, kaubanduskestustes lubatud ei ole. Liikumispiirangu eesmärk on võimalikult palju vältida inimeste vahetuid kontakte, et ennetada koroonaviirusesse nakatumist.

Tuletan meelde, et koos võib liikuda korraga kaks inimest ning tuleb hoida kahemeetrist vahet. Suuremas seltskonnas tohib liikuda ainult pere, näiteks ema, isa ja kaks last.

Kui liikumispiirangu täitmist kontrollivad politseinikud märkavad inimesi suuremas seltskonnas, vestlevad nad seltskonnaga ja selgitavad miks praegu on väga oluline piirangust kinni pidada. On arusaadav, et eriolukord on kõigile tavatu. Märgates aga inimest, kes korduvalt piirangut rikub, on politseil õigus määrata piirangu rikkujale sunniraha kuni 2000 eurot.

Koroonaviiruse puhul on tegemist on piisknakkusega, mis tähendab, et tegu on väga nakkava ja inimeste seas kergesti leviva haigusega. Selle kulg on inimeste seas erinev, kuid meeldiv ei ole see kellelegi. Riskirühmas on vanemaealised inimesed, näiteks teie vanavanemad ja vanemad, kellega võite kokku puutuda. Samas ei säästa viirus ka nooremaid inimesi ning nakatuda võib igaüks. Vanematel inimestel kulgeb viirus tihtipeale raskemalt ning teatud juhtudel võib lõppeda surmaga.

Niisiis eriolukord on võimalus püsida kodus, jääda terveks ja leida ägedaid tegevusi, mida saab teha koos näiteks perega või üksi.

Ole terve ja hoia teised ka terved!Noorsoopolitseinik
Küllike Vask
Haapsalu politseijaoskond
Lääne prefektuur

kolmapäev, 18. märts 2020

NB! Esialgset eriolukorra dokumenti on muudetud vastavalt HM soovitustele

Oluline info 19. märts - 29. märts

18.03.2020 16:20

16. märtsist 2020 avaldatud dokumenti on muudetud vastavalt HM antud soovitustele 18.märtsist 2020 (vt https://www.hm.ee/et)
Üldisest töökorraldusest
1) Oleme distantsõppel alates 16. märtsist kuni uute juhiste saamiseni.
2) Kooli ruumides on keelatud viibida õpilastel ja kolmandatel isikutel, ruumide kasutamine mistahes kogunemisteks (koosolekud, huviringid, konsultatsioonid, trennid, proovid  jne) ei ole lubatud. Majas võib ajutiselt viibida vaid kooli personal.
3) Olulist töökorralduslikku ja muud informatsiooni jagatakse õpilastele, töötajatele ja vanematele e-kooli ja kooli kodulehe vahendusel.
4) Kodus toimuvaks õppeks on hädavajalik arvuti kasutamise võimalus. 
5) Kui esineb mingeid põhjusi, mis takistavad õppetöös osalemist (nt internetiühenduse, arvuti puudumine vms), siis palun sellest teada anda e-kooli  või mõne teise suhtluskanali sõnumiga klassijuhatajale.
6) Küsimustega võib pöörduda klassijuhatajate poole.

Õppetöö läbiviimine:
Õppetöö läbiviimise korraldamisel juhindutakse HM poolt 18. märtsil antud soovitustest
1) Õppetöö aluseks on tunniplaan.
2) Õppetöö toimub tavapärastel tundide kellaaegadel vastavalt tunniplaanile.
3) Õpetajad kannavad tunnid päevikusse sisse tunni toimumise kuupäevaga. Tunnikirjelduses on ära näidatud selle tunni ülesanded või tegevused. Sama tekst kopeeritakse ka koduseks tööks samaks päevaks. Koduste tööde vaade on paremini nähtav.
4)  Kui ülesanne näeb ette oma tunnitöö esitamist õpetajale, siis tuleb kinni pidada õpetaja poolt etteantud  kuupäevadest. Alates 19. märtsist antud ülesandeid õpetaja ei hinda. Kui õpilane ei esita tööd tähtaegselt, teeb õpetaja päevikusse märkuse "ME" ( mitte esitatud) 
5)  Tunnis tehtava töö kirjeldus kantakse e-kooli sisse hiljemalt enne vastava  tunni algust. Täiendavaid koduseid töid ei anta.
6) Iga õpetaja on oma tunniplaani järgse tunni ajal õpilastele küsimuste küsimiseks ja tagasiside andmiseks kättesaadav. Vastava suhtlemise kanali lisab õpetaja e-kooli vastava tunni kirjelduse juurde. Muudel aegadel esitatud küsimustele vastab õpetaja hiljemalt järgmise tunniplaani järgse tunni alguseks.
7) Õpilane teavitab oma haigestumisest, mis ei võimalda õppetöös osaleda, koheselt klassijuhatajat ja vastavaid aineõpetajaid.
8) Küsimuste korral saab pöörduda aineõpetaja, klassijuhataja poole.

Tiit Aedmäe
direktor
telefon +372 520 6431

pühapäev, 15. märts 2020

Eriolukorrast

Oluline info 16.märts - 29 märts.

15.03.2020 15:43
Üldisest töökorraldusest

1) Oleme distantsõppel alates 16. märtsist kuni uute juhiste saamiseni.
2) Kooli ruumides on keelatud viibida õpilastel ja kolmandatel isikutel, ruumide kasutamine mistahes kogunemisteks (koosolekud, huviringid, konsultatsioonid, trennid, proovid  jne) ei ole lubatud. Majas võib ajutiselt viibida vaid kooli personal.
3) Olulist töökorralduslikku ja muud informatsiooni jagatakse õpilastele, töötajatele ja vanematele e-kooli ja kooli kodulehe vahendusel.
4) Kodus toimuvaks õppeks on hädavajalik arvuti kasutamise võimalus. 
5) Kui esineb mingeid põhjusi, mis takistavad õppetöös osalemist (nt internetiühenduse puudumine vms), siis palun sellest teada anda e-kooli  või mõne teise suhtluskanali sõnumiga klassijuhatajale.
6) Küsimustega võib pöörduda klassijuhatajate poole.

Õppetöö läbiviimine:

1) Õppetöö aluseks on tunniplaan.
2) Õppetöö toimub tavapärastel tundide kellaaegadel vastavalt tunniplaanile.
3) Õpetajad kannavad tunnid päevikusse sisse tunni toimumise kuupäevaga. Tunnikirjelduses on ära näidatud selle tunni ülesanded või tegevused. Sama tekst kopeeritakse ka koduseks tööks samaks päevaks. Koduste tööde vaade on paremini nähtav.
4) Kui tunni sisus on ette nähtud ühises suhtluskeskkonnas osalemine, siis toimub see ainult vastava tunni kellaajal.
6) Kui ülesanne näeb ette oma tunnitöö esitamist õpetajale (sh hindelise testi tegemist vms), siis tuleb kinni pidada õpetaja poolt etteantud  kuupäevadest. Hindelise töö esitamisel pärast tähtaega on tegu juba järeltööga. Järeltöid järele ei tehta.
7) Õpetaja kirjeldab tunni sissekandes/koduses töös, kuidas, mida ja millal(mis kuupäeval) tuleb talle tehtud töö või ülesanne esitada (e-test, kirjutis, pildifail vms). 
8) Tunnid kantakse sisse hiljemalt enne tundide algust. Näiteks kui tund toimub 16.03, siis sissekande teeb õpetaja päevikusse selle päeva hommikuks või siis hiljemalt tunni alguseks. Õpetaja märgib tunni sisu ja koduse töö sama tekstiga tähtajaga 16.03. Täiendavaid koduseid töid ei anta.
9) Iga õpetaja on oma tunniplaani järgse tunni ajal õpilastele küsimuste küsimiseks ja tagasiside andmiseks kättesaadav. NB! vastava suhtlemise kanali lisab õpetaja tunni kirjelduse/koduse töö juurde. (Näiteks võib õpetaja kasutada selleks ekooli sõnumite keskkonda, Messengeri, Skype´i, Google Meet/Hangouts´i vms.) Muudel aegadel esitatud küsimustele vastab õpetaja hiljemalt järgmise tunniplaani järgse tunni alguseks.
10) Õppetöös osalemist jälgitakse läbi esitatud tööde ja tegemata töid märgitakse vastavalt kinnitatud hindamisjuhendile.
11) Õpilane teavitab oma haigestumisest, mis ei võimalda õppetöös osaleda, koheselt klassijuhatajat ja vastavaid aineõpetajaid.
12) Küsimuste korral saab pöörduda aineõpetaja, klassijuhataja poole.

Tiit Aedmäe
direktor
telefon +372 520 6431

esmaspäev, 9. märts 2020

Päästeamet meie koolis

Möödunud teisipäeval, 3.märtsil oli meil teistmoodi koolipäev.
Tavaliste õppetundide asemel olid tunnid tuleohutusest, veeohutusest, elustamisest jms.
Igapäevaste õpetajate asemel tunniandjateks päästjad Haapsalu komandost.
Teooria tundidele järgnesid praktika tunnid, kus õpilastele lisaks ka õpetajad oma oskusi näitama pidid.
Et aga pilt räägib mõjuvamalt kui sõna, siis vaadake pildigaleriid meie kooli FB- lehelt.
esmaspäev, 2. märts 2020

Erasmus+ projekti pereõhtu

Meie koolis õpib Eesti meister

Nädalavahetusel Viljandis toimunud Eesti õpilaste meistrivõistlustel kreeka-rooma maadluses saavutas oma esimese Eesti meistri tiitli 8.klassi õpilane Hendrik Rämman. Võistlusel osalesid veel vennad Jarko ja Jarmo Danilov. 7. klassis õppiv Jarko sai 5. ja 5.klassis õpiv Jarmo 10.koha. Palju õnne poistele ja täname treener Tiitu.

pühapäev, 5. jaanuar 2020

Robocoders Z in 4.0 projekti esimene koosolek Türgis

9.- 13. detsembrini viibisid Martna kooli õpilased Sonia Kurberg(7.kl), Kadriin Lillelaid (9.kl), Helen Soo(9.kl) ja Sören Pent(9.kl) ning õpetajad Järvi Kimst, Aili Seiton ja Kairi Mustjatse Türgis, Antalyas. Võimaluse külastada seda Vahemere ääres asuvat iidset linna, rajatud 158 eKR, andis Erasmus+ projekt „Robocoders Z in 4.0”. Nende nelja kohaloldud päeva sisse mahtus palju põnevat. Esimesel päeval toimus projektipartnerite tutvumisüritus. Selle käigus saadi kohaletulnud õpilaste ja õpetajatega lähemalt tuttavaks ning samaaegselt nauditi Antalya ranniku imelisi vaateid merelt. Õhtupoolikul korraldasid Türgi õpetajad meile vanalinna ekskursiooni. Teise päeva hommikul toimus õpetajate nõupidamine, kus räägiti selgeks projekti eesmärgid ja pandi paika tegevused ning järgneva kahe kokkusaamise kuupäevad. Õpilastele korraldas õpetaja Sevcan Narin EV3 robotite töötoa. Robotitega tuli jäljendada igapäevast liiklust linna tänavatel. Kolmanda päeva täitsid õpilaste ettekanded, millega tutvustati oma kooli ja riiki. Neljandal päeval viidi meid vaatama antiikseid paiku, Aspendost ja Sidet. Õhtul oli projektikoosolekut lõpetav pidulik koosviimine, millest võtsid osa ka õpilasi võõrustanud pered.
Õpilased võtsid reisi kokku järgmiste lausetega.

See projekt oli väga meeldiv ja hariv. Kultuurimuutus oli küll suur, aga ma arvan, et tulin sellega aegamisi toime.”

Türgi reis meeldis mulle väga, olid küll mõned tõusud ja mõõnad, aga mulle meeldis see ikkagi. Minu lemmikuks osaks oli erineva kultuuri kogemine. Perekond, kelle juures ööbisime, oli väga lahke ja hooliv.”

See oli kindlasti väga meeldejääv reis. Mulle väga meeldis see, kui lahked inimesed seal olid.”

Minu jaoks oli meeldejääv, kuidas türklased meid nii põhjalikult oma kultuuri, köögi, maavarade ning riigi ja rahvaga tutvustasid. See reis näitas, et iga imeline asi, mis ma Türgi kohta kuulnud olen, vastab 100% tõele.”

Peale meie kooli võtavad projektist „Robocoders Z in 4.0” osa koolid Türgist, Itaaliast, Rumeeniast, Portugalist ja Poolast. Järgmine projekti kohtumine toimub veebruaris Poolas, Sieradzis. Martna koolist sõidavad sinna 7. klassi õpilased koos kahe õpetajaga.


Õpetajad ja õpilased tüdrukuid võõrustanud Ilknuri ja tema emaga.