teisipäev, 27. september 2016

Ringide ajad

Oktoobris lisandub ka maadlusring algajatele. Oodatud on nii poisid kui ka tüdrukud.
NB! Paremaks lugemiseks klõpsa tekstil.

esmaspäev, 12. september 2016

Lastevanemate üldkoosolek 29.09.2016

Neljapäeval, 29.septembril kell 18.00
Päevakorras
Kooli direktori sõnavõtt
Politsei ja Rajaleidja töötajate esinemine
Erasmus+ projekti tutvustus
Lastevanemate hulgast uue liikme valimine hoolekogusse
Hoolekogu koosolek
Klasside koosolekud

esmaspäev, 5. september 2016

MARTNA KOOL KORRALDAB NUNNU KONKURSI

06.09 - 09.09
Nunnudena  on oodatud enda poolt kasvatatud erilised ja omanäolised juur-, aed- ja puuviljad.
Nunnud palume tuua kooli sööklasse!
NB! Mõelge oma nunnule nimi ja kirjutage see sedelile koos oma nime ja klassiga.

neljapäev, 1. september 2016

Martna Põhikool osaleb Erasmus+ koolide koostöö projektis

Käesoleval ja järgmisel õppeaastal on meie koolipere osaline rahvusvahelises Erasmus+ projektis "Programme your future".

Projektis osalevad koolid on:
Koordineeriv kool 
Gimnazjum nr 3 im. Unii Europejskiej 
Partnerid
Martna Põhikool
Marttilan Koulu

Meie koolist osalevad II ja III kooliastme õpilased ja nende matemaatika, loodusainete, eesti ja inglise keele ning ajaloo õpetajad.

Projekti eesmärgiks on lõimida programmeerimine erinevatesse ainetundidesse.
Projekti töö käigus valmivad aineõpetajail tunnikavad, meie koolis kokku 35, kogu projektis 140.
Kõik tunnikavad tehakse avalikuks projekti veebilehel ja on loetavad nii inglise kui ka osalevate maade õpilaste-õpetajate emakeeles.

Projekt on registreeritud ka eTwinningu keskkonnas. Inglise keelne tutvustus on loetav siit

Projektist kirjutatakse ka Koolielus

Martna kooli 180. juubel

MARTNA KOOLI 180. JUUBELI TÄHISTAMINE
22.oktoober
Aktus kell 18.00 Martna kirikus.
Hiljem koosviibimine Martna koolis. Tantsuks mängib ansambel VINT. 
Päeval enne aktust vilistlastele spordivõistlused. Täpsem info hiljem.
Eelregistreerimine 20.oktoobrini 2016
Ettemaks 10 eurot kanda Martna Vallavalitsuse arveldusarvele EE431010602002423002 selgitus Martna kooli juubel
Kohapeal osalustasu 15 eurot.
Info  telefonil 4792635