kolmapäev, 23. august 2017

Martna Põhikool alustab õppetööd...

... reedel, 1. septembril kell 8.30 aktusega.

Järgneb ühine pidulik  koogisöömine ja  klassijuhatajatund.

Buss koju 10.00 - Väike - Lähtru
         10.20 - Rõude

esmaspäev, 14. august 2017

Konkurss poiste töö- ja tehnoloogia õpetaja ametikohale

Martna Põhikool kuulutab välja konkursi  vabanenud ametikohta täitmiseks: 

  • POISTE TÖÖ- JA TEHNOLOOGIAÕPETUS – 4 tundi nädalas
Vajalikud dokumendid
  • kirjalik kandideerimisavaldus
  • elulookirjeldus (CV)
  • nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad (Haridus- ja teadusministri määrus 29.08. 2013 nr. 30 "Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded"  § 3. p.1)
Dokumendid saata hiljemalt 28.08.2017 Tiit.Aedmae[ät]martna.edu.ee