neljapäev, 29. august 2019

Pikapäevarühma töökorraldusest

Vastavalt ÕN otsusele nr 86 29.08.2019 avatakse pikapäevarühm 1.- 7. klassi koolibussi kasutavatele õpilastele. Pikapäevarühma võetakse lapsevanema avalduse alusel.
Alus: PGS §38

1.septembril sõidab koolibuss järgmise graafiku alusel

10.01 Laiküla
10.06 Kasari
10.09 Keskküla
10.14 Laiküla
10.20 Rõude
10.22 Kabelimägi
10.25 Tammiku
10.27 Raana
10.29 Kurevere
10.31 Keskvere
10.35 Rannajõe
10.39 Oonga
10.50 Kool

reede, 16. august 2019

Tänuavaldus

Martna Põhikool avaldab tänu abi eest Martna Osavallavalitsusele ja ettevõtjale Arvo Ninnile kooli õpilastele püstitatud ronila paigaldamisel.
Erilised tänud kõigile kogukonna inimestele, kes meie projekti toetasid.

Tänuliku Martna Põhikooli pere nimel 

Tiit Aedmäe
Martna Põhikooli direktor