Hoolekogu

Martna Põhikooli hoolekogu koosseis on järgmine
Kalev Kants - hoolekogu esimees, lastevanemate esindaja
Katre Läänesaar - hoolekogu aseesimees, kooli vilistlaste esindaja
Anu Raagmaa - kooli toetava organisatsiooni esindaja
Aini Sarrapik - lastevanemate esindaja
Jaana Võigemast - lastevanemate esindaja
Anu Voll - õppenõukogu esindaja
Hardi Rehkalt - koolipidaja esindaja

Hoolekogu koosseis on kinnitatud Lääne-Niula Vallavalitsuse korraldusega nr 2-3/18-100 01.03.2018

Kommentaare ei ole: