Esmaspäev, 24. oktoober 2016

Erasmus+ projekti esimene koosolek Poolas

13. -  15. oktoobrini toimus Poolas Sieradzis rahvusvahelise Erasmus+ projekti "Programmeeri oma tulevikku" esimene töökoosolek.

Meie koolist osalesid direktor Tiit Aedmäe ning õpetajad Järvi Kimst ja Kairi Mustjatse.
Avapäeval tutvuti Varssavi ja Sieradzi vanalinnaga.
Teisel päeval esitlesid projektist osavõtvate koolide õpetajad oma kooli ja IKT ning programmeerimise osatähtsust oma kooli õppekavades.  Hiljem esitleti veel ka oma riikide haridussüsteemi ning programmeerimise ja infotehnoloogia osa selles. Meie tutvustasime siin üsna põhjalikult Eesti ProgeTiigri programmi.
Teise päeva õhtul tähistati meid vastuvõtvas koolis, Gimnaszjum nr 3 im Unii Europejskiej, õpetajate päeva. Saime osa meeleolukast kontserdist ja sellele järgnenust vastuvõtust.
Kolmandal päeval toimus projekti koordinaatorite töökoosolek, kus kirjutati alla partnerite vahelisele koostöölepingule, tehti plaane edasisteks ühisteks tegevusteks. 
Oktoobrikuu jooksul tutvustatakse projektis osalevaid maid ja koole kõigis partnerkoolides avatava näituse kaudu. Meie stend on juba valmis ja näeb välja selline:
Stendi täiendatakse jooksvalt. Varsti lisame sinna partnerkoolide tutvustused.
Novembris toimub projekti logo konkurss. 
Novembris ja detsembris kirjutavad kõigi nelja kooli matemaatika ja informaatika õpetajad tunnikonspekte, millesse on integreeritud programmeerimisega seotud tegevused. Antud tunnikonspektide põhjal viiakse oma koolis läbi ainetunnid. Kõik konspektid tõlgitakse inglise keelde ja avaldatakse projekti ühisel veebilehel, mille loomisega alustame novembris. 
Jaanuaris toimub Marttilas, meie sõpruskoolis, esimene projekti kohtumine õpilastele. Meie koolist sõidavad sinna 5.- 6.klassi õpilased ja õpetajad Aili Seiton ning Kristhel Valper. 
Õpetajate grupp Varssavis
Kingitusi üle andmas
Koosolekul Kommentaare ei ole: