neljapäev, 11. juuni 2015

Ootame uuest õppeaastast oma kollektiivi õpetajaid

Martna Põhikool kuulutab välja konkursi järgmiste vabanenud ametikohtade täitmiseks: 


  • POISTE TÖÖ- JA TEHNOLOOGIAÕPETUS – 4 tundi nädalas
  •  MUUSIKAÕPETUS - 8 tundi nädalas

Vajalikud dokumendid

  • kirjalik kandideerimisavaldus
  • elulookirjeldus (CV)
  • nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad (Haridus- ja teadusministri määrus 29.08. 2013 nr. 30 "Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded"  § 3. p.1)
Dokumendid saata hiljemalt 26.06.2015 Tiit.Aedmae[ät]martna.edu.ee


Kommentaare ei ole: