2018/2019 Õ/A

Tunniplaan 2018/2019


Koolibussi sõiduajad 2018/2019

Koolivaheajad

1) sügisvaheaeg 22. oktoober 2018. a kuni 28. oktoober 2018. a;
2) jõuluvaheaeg 24. detsember 2018. a kuni 6. jaanuar 2019. a;
3) talvevaheaeg 25. veebruar 2019. a kuni 3. märts 2019. a;
4) kevadvaheaeg 22. aprill 2019. a kuni 28. aprill 2019.a;
5) suvevaheaeg 12. juuni 2019. a kuni 31. august 2019. a.


Tasemetööde ajad

3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel(kirjalik) – 8. mai 2019. a;
2) matemaatika - 15. mai 2019.a.
4. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
1) loodusõpetus (kirjalik) – 2. oktoober 2018. a.

6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) eesti keel(kirjalik) – 14. mai 2019. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 21. mai 2019. a;
7. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
1) loodusõpetus (kirjalik) – 25. september 2018. a.

Lõpueksamite ajad

eesti keel (kirjalik) – 3. juuni 2019. a;
matemaatika (kirjalik) – 10. juuni 2019. a;
 valikeksam  – 13. juuni 2019. a.

Ringide ajadÕppenõukogud

17. oktoober 2018
I õppeveerandi tulemused
19. detsember 2018
II õppeveerandi tulemused
IÕK ja järelõppeplaanide vaatluskaardid
Jooksvad küsimused
13. märts 2019
III veerandi õppetöö tulemused
29. aprill 2019
Martna Põhikooli palgakorralduse põhimõtted
Arenguvestluste korraldamise tingimused ja kord
Martna Põhikooli sisehindamise kord
Kommentaare ei ole: