neljapäev, 1. september 2016

Martna Põhikool osaleb Erasmus+ koolide koostöö projektis

Käesoleval ja järgmisel õppeaastal on meie koolipere osaline rahvusvahelises Erasmus+ projektis "Programme your future".

Projektis osalevad koolid on:
Koordineeriv kool 
Gimnazjum nr 3 im. Unii Europejskiej 
Partnerid
Martna Põhikool
Marttilan Koulu

Meie koolist osalevad II ja III kooliastme õpilased ja nende matemaatika, loodusainete, eesti ja inglise keele ning ajaloo õpetajad.

Projekti eesmärgiks on lõimida programmeerimine erinevatesse ainetundidesse.
Projekti töö käigus valmivad aineõpetajail tunnikavad, meie koolis kokku 35, kogu projektis 140.
Kõik tunnikavad tehakse avalikuks projekti veebilehel ja on loetavad nii inglise kui ka osalevate maade õpilaste-õpetajate emakeeles.

Projekt on registreeritud ka eTwinningu keskkonnas. Inglise keelne tutvustus on loetav siit

Projektist kirjutatakse ka Koolielus

Kommentaare ei ole: